Regulamin akcji „Oceń nas w Google i otrzymaj 5% rabatu na kolejne zakupy” (dalej: „Regulamin”)


ORGANIZATOR


Organizatorem akcji jest sklep internetowy NOYA Design prowadzony przez Rival Solutions Sp. z o.o. 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki ul. Wiejska 5


II CZAS I MIEJSCE TRWANIA AKCJI

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania, warunki jak również zakres i procedurę reklamacyjną, uprawnienia Uczestnika, obowiązki Organizatora a także zasady korzystania z Akcji „Oceń nas w Google i otrzymaj 5% rabatu na kolejne zakupy” (dalej: „Akcja”).
2.  Akcja prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej www.noyadesign.pl – Sklepu Internetowego Organizatora. 
3.  Akcja rozpoczyna się w dniu 15.09.2020 r. i trwa do odwołania (dalej: „Czas trwania Akcji”). Akcja obowiązuje wyłącznie w Sklepie Internetowym Organizatora.
4.  Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.
5.  Akcja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


III. ZASADY UDZIAŁU W AKCJI

1.
  
W Akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w Czasie trwania Akcji spełnią wszystkie warunki wskazane w Regulaminie (dalej: „Uczestnik”).
2.  Akcja polega na tym, że każda osoba która zrobiła zakupy w sklepie internetowym www.noyadesign.pl oraz oceniła zakupy w Google otrzyma w ciągu 4 dni unikalny kod rabatowy na kolejne zakupy w naszym sklepie w wysokości 5%.
2.1.  Zniżka łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
2.2.  Kod rabatowy będzie ważny przez 2 tygodnie.
3.  Udział w Akcji jest dobrowolny.
4.  Aby wziąć udział w akcji:
     ·   Zrób zakupy w naszym sklepie NOYA Design
     ·   Oceń nas w Google Link do wystawienia opinii
     ·   Napisz do nas maila (z adresu mailowego, którym została dokonana ocena) na adres kontakt@noyadesign.pl, w tytule wpisując: Rabat 5%.
     ·   W odpowiedzi otrzymasz unikatowy kod rabatowy, który ważny będzie przez 2 tygodnie.
     ·   Użyj kodu podczas kolejnych zakupów, a naliczy się 5% rabatu na całość zakupów.
5.  Każdy Uczestnik może skorzystać z rabatu tylko jeden raz.
6.  Przyznany rabat nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
7.  Promocja nie obejmuje kosztów dostawy.
8.  Uczestnik przystępując do Akcji oświadcza, że zapoznał się regulaminem i go akceptuje.


IV. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI

1.
 
Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Akcji przez Organizatora, mogą zostać formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@noyadesign.pl
2.  Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail,  opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
3.  Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. 
4.  O rozstrzygnięciu skargi Skarżący zostanie powiadomiony e-mailem.

Śledź nas na Facebooku