Regulamin akcji „Oceń nas w google i otrzymaj 5% rabatu na kolejne zakupy” (dalej: „Regulamin”)
I ORGANIZATOR
Organizatorem akcji jest sklep internetowy NOYA Design.
II CZAS I MIEJSCE TRWANIA AKCJI
Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania, warunki jak również zakres i procedurę reklamacyjną, uprawnienia Uczestnika, obowiązki Organizatora a także zasady korzystania z Akcji „Oceń nas w google i otrzymaj 5% rabatu na kolejne zakupy” (dalej: „Akcja”).
Akcja prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej – sklepu internetowego Organizatora pod
Akcja rozpoczyna się w dniu 15.09.2020 r. i trwa do odwołania (dalej: „Czas trwania Akcji”). Akcja obowiązuje wyłącznie w Sklepie internetowym.
Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.
Akcja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
III. ZASADY UDZIAŁU W AKCJI
1.       W Akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w Czasie trwania Akcji spełnią wszystkie warunki wskazane w Regulaminie (dalej: „Uczestnik”).
2.       Akcja polega że każda osoba która zrobiła zakupy w sklepie internetowym www.noyadesign.pl oraz oceniła zakupy w google otrzyma w ciągu 4 dni unikalny kod rabatowy na kolejne zakupy w naszym sklepie w wysokości 5%. Zniżka łączy się z innymi akcjami promocyjnymi. Kod rabatowy będzie ważny przez 2 tygodnie.
3.       Udział w akcji jest dobrowolny.
Aby wziąć udział w akcji należy:
·         zrobić zakupy w naszym sklepie NOYA Design
·          Ocenić nas w google (tu będzie link)
·         Napisać do nas maila (z adresu mailowego, którym została dokonana ocena) na adres kontakt@noyadesign.pl, w tytule wpisując rabat 5%.
·         W odpowiedzi otrzymasz unikatowy kod rabatowy, który ważny będzie przez 2 tygodnie.
·         Użyj kodu podczas kolejnych zakupów, a naliczy się 5% rabatu na całość zakupów.
4.       Każdy uczestnik może skorzystać z rabatu tylko jeden raz.
5.       Przyznany rabat nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
6.       Promocja nie obejmuje kosztów dostawy.
7.       Uczestnik przystępując do akcji oświadcza, że zapoznał się regulaminem i go akceptuje.
IV. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI
1.       Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Akcji przez Organizatora, mogą zostać formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@noyadesign.pl
2.       Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail,  opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.

3.       Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany e-mailem

Śledź nas na Facebooku