Co to jest Polityka Prywatności?

Polityka prywatności to spisany w formie tekstu sposób w jaki chronimy i przetwarzamy wszelkie Twoje dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem serwisu noyadesign.pl. Niniejsza Polityka Prywatności powinna być pomocna w zrozumieniu jakie Twoje dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy.

Jakie informacje o Tobie (dane osobowe) zbieramy?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. korzystania z Serwisu na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 2. wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie na nas nałożony (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 3. analitycznych, np. w celu doboru usług do Państwa potrzeb; optymalizacji produktów i usług na podstawie zgłaszanych uwag, Państwa zainteresowania, logów technicznych aplikacji; w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługowych, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 4. archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 6. przesyłania informacji handlowej, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 7. badania Państwa satysfakcji i określania jakości naszych usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane pozyskane w celu korzystania z Serwisu lub w celu zawarcia umowy są przechowywane przez okres korzystania z Serwisu lub okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych oraz badania satysfakcji, przetwarzamy wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Państwo ważnego sprzeciwu.

Kto ma dostęp do Twoich danych? Informacja o odbiorcach danych.

Twoje dane są szczególnie chronione w związku z tym nie przekazujemy ich, nie sprzedajemy oraz nie wymieniamy z innymi podmiotami. Twoje dane przekazujemy jedynie „zaufanym partnerom” o ile wymaga tego realizacja umowy zawarta między nami. Np. Twoje dane adresowe otrzyma od nas firma kurierska, która dostarczy Ci towar zakupiony w naszym sklepie. Lista „zaufanych partnerów” znajduje się poniżej. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania takim jak organy ścigania na podstawie obowiązującego prawa (odpowiednia podstawa prawna).

Zaufani Partnerzy:

 • home.pl S.A

 • Biuro Rachunkowe – Wero-Mona z Milanówka

 • Aurelius – usługi informatyczne

 • Dotpay S.A

 • DPD Polska

 • Poczta Polska

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii. Możecie Państwo także żądać sprostowania danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Macie Państwo również prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Uprawnienia te są realizowane poprzez przesłanie na adres: ido@noyadesign.pl lub Ling Brett,Al. Spacerowa 104, 05-825 Książenice stosownego wniosku wraz z danymi, które umożliwią Państwa jednoznaczną identyfikację oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem. W przypadku, gdy dane osobowe są niezbędne do świadczenia usługi, żądanie ich usunięcia jest traktowane jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej usługi i przynosi skutki określone w Regulaminie serwisu.

Google Analytics

Korzystamy z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają nam analizować sposób korzystania z Serwisu noyadesign.pl.

Serwis noyadesign.pl korzysta z narzędzia Google Universal Analytics. Wykorzystanie tego narządzenia odbywa się z zasadami ochrony prywatności, które dostępne są pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/. Istnieje możliwość zablokowania narzędzia Google Universal Analytics, zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.Możliwe jest także ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z Twojego urządzenia do Google Analytics, z wykorzystaniem plików cookies (włącznie z przekazywaniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej pod następującym adresem wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc i jej zainstalowanie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/

Wykorzystywanie danych

W ramach Serwisu noyadesign.pl mogą znajdują się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook,Instagram) Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do ww. zewnętrznych podmiotów.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

Oświadczamy, że Administrator, tj. Ling Brett. opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, w tym odpowiednie programy szyfrujące.

Uaktualnienia Polityki Prywatności

Jeżeli w przyszłości zajdzie konieczność aktualizacji polityki prywatności, poinformujemy Cię o tym. Ponadto najnowsza wersja zawsze będzie dostępna na naszej stronie noyadesign.pl

Treść naszej polityki prywatności została opracowana z pomocą materiałów dostępnych w serwisie mikroporady.pl oraz www.singleorigin.pl

Śledź nas na Facebooku